Solo

Exhibitions

Tzivelos, retrospective
Karavousis
Tsingos
Zouni
Gaitis
Marros
Gaitis 1945-1967