Installation view. Courtesy of EMST

From left to right: Danil, Katzourakis Michalis, Logothetis Stathis, Contos Dimitris